Cuộc sống xanh trong nhà tắm

Sau nhà bếp, nhà tắm cũng cần phải XANH. Mỗi ngày những sản phẩm hóa mỹ phẩm và dụng cụ sử dụng nhiều lần cho việc vệ sinh thân thể và gia đình. Chúng ta có thể hạn chế lượng rác thải cho khu vực này thông qua một số hành động nhỏ – ý nghĩa lớn.

1/Sử dụng các sản phẩm có thể refill:

Việc của bạn chỉ là mang những chai lọ có sẵn của bạn đến để họ làm đầy lại và sử dụng thôi.

2/Sử dụng xà phòng cục

3/Sử dụng bàn chải tre

4/Sử dụng lược gỗ/tre

5/Sử dụng xơ mướp

6/Bông tẩy trang sử dụng nhiều lần

7/Sử dụng tăm bông phân hủy sinh học

 

Sưu tầm.

Bình luận