Thẻ: Giám sát thi công

Tư vấn giám sát

Lực lượng tư vấn giám sát là đại diện chủ đầu tư để giám sát và nghiệm thu các công việc, hạng mục và công trình trong quá trình …